Wettelijke basis

De VvE is de vertegenwoordiger van de gezamenlijke eigenaars. Zij kunnen vertegenwoordigd worden door een bestuur. De vertegenwoordiger(s) moeten handelen binnen hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De grenzen van deze vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn bepaald door de wet, de akte van splitsing, het splitsingsreglement en door besluiten van de Algemene Ledenvergadering.

Er is een aantal documenten waarin de voorwaarden van de VvE als rechtspersoon zijn vastgelegd, te weten:

 • het burgerlijk wetboek;
 • akte van splitsing;
 • modelreglement;
 • huishoudelijk reglement;
 • besluit van de ALV;
 • uitvoering door het bestuur.

Het bestuur mag geen besluiten uitvoeren die in strijd zijn met:

 • het burgerlijk wetboek;
 • de akte van splitsing;
 • het modelreglement;
 • het huishoudelijk reglement en de besluiten van de ALV.

De ALV mag niets besluiten wat in strijd is met:

 • het burgerlijk wetboek;
 • de akte van splitsing;
 • het modelreglement;
 • het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met wat is vastgelegd in:

 • het burgerlijk wetboek;
 • de akte van splitsing;
 • het modelreglement;

De akte van splitsing en het modelreglement mogen niet in strijd zijn met:

 • het burgerlijk wetboek;