Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Indien u een appartement in een complex met meerdere appartementen koopt, dan koopt u een zogenaamd appartementsrecht. U bent dan mede-eigenaar van het totale gebouw en van rechtswege automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Als lid van de VvE bent u samen met de medebewoners van het pand, verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

In de splitsingsakte, het juridische fundament van de VvE, staat beschreven wat de gemeenschappelijke en wat de privé gedeelten van het gebouw zijn. Tevens staat hierin beschreven welk aandeel een eigenaar in het gebouw heeft. Bij de splitsingsakte hoort de splitsingstekening, hierop staan de privé-gedeelten van een pand precies ingetekend.
Een ander onderdeel van de splitsingsakte is het splitsingsreglement. Hierin staat hoe de VvE moet functioneren. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een modelreglement van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om het splitsingsreglement op te stellen. Hier kunt u de verschillende modelreglementen bekijken.

Naast de splitsingsakte kan een VvE kiezen om een huishoudelijk reglement op te stellen. Het Huishoudelijk Reglement beschrijft enkele regels van praktische aard, zoals kleurstelling van en binnen het gebouw, het gebruik van gemeenschappelijke installaties, en andere regels die door de eigenaars gewenst zijn.