Coronavirus en onze dienstverlening

Het coronavirus raakt ons allemaal en noodzaakt ook ons om maatregelen te nemen. Bij het nemen van maatregelen staat de gezondheid van onze klanten en onze medewerkers op de eerste plaats. Wij volgen daarom de adviezen van de RIVM/Overheid en afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er door ons aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

De bezetting van onze kantoor hebben wij om die redenen beperkt en een deel van onze collega’s werkt dan ook thuis. We trachten ons kantoor zo lang mogelijk open te houden en hanteren hierbij de normale tijden. Wel vragen wij u zo veel mogelijk via de email  contact op te nemen. Als het noodzakelijk is om toch ons kantoor te bezoeken, dan verzoeken wij u dringend de voorschriften van de RIVM/Overheid te volgen.

Aanvullend op de ingevoerde maatregelen geldt voor de afdeling VvE dat alle ALV’s tot en met 6 april zullen worden geannuleerd. Deze zullen op een later moment opnieuw worden ingepland.

Indien u een te huur staande woning wilt bezichtigen, dan vragen wij u beleefd om dat uit te stellen indien u symptomen van het virus, zoals koorts, verkoudheid, keelpijn, niezen en/of luchtweg problemen heeft. Indien er voor uw woning een eindinspectie of (voor)oplevering gepland is en u hebt symptomen van het virus, zoals koorts, verkoudheid, keelpijn, niezen en/of luchtweg problemen, neemt u dan van te voren telefonisch even contact met ons op. 

Met behulp van uw medewerking en begrip, zijn wij samen in staat om deze bijzondere situatie verantwoord door te komen.

Namens de directie Atrium vastgoedmanagement

Robbert Geerlings